Smaller Default Larger

Malda iš širdies

Lapkritį minime tuos, kurių nebėra šalia mūsų, kurie iškeliavo į Dangiškus sodus, palikę mūsų širdyse ilgesį. Vienas jų - Tėvas Stanislovas: mažutėlių tarnas, didysis bėdų ir rūpesčių bankininkas, „Grytelninkų partijos“ steigėjas, visoms valdžioms kliūvantis, savižudžių užtarėjas ir jų laidotojas, alkoholikų ir narkomanų vilties teikėjas... Šluostęs gyvenimo dulkes nuo Evangelijos bažnyčioje ir kaimo troboje... O 2005 metų birželį iškeliavęs į Amžinybę.

 

 

Anot j. Marcinkevičiaus, Tėvas Stanislovas buvo vaikščiojanti Meilė. Jis lyg uola, į kurią remiamės, ketindami pakilti.

 

Šventi šio dvasininko žodžiai ir šiandien kiekvienam yra svarbūs. Įsiklausykite į juos. Lyg į maldą, ramiai, giedančiu ritmu, su atsidūsėjimais sruvenančią iš šventų Tėvo Stanislovo lūpų. O svarbiausia – iš Širdies... Nors minutėlę stabtelkite ir susimąstykite:

 

„Dievas sutvėrė žmogų tiesų, todėl turime būti statūs, nevalia susikūprinti. Neretai motinos, turinčios invalidus vaikus, būna tiesos.“

„Net ir labai vienišas, net labiausiai prislėgtas visuomet gali kreiptis į Dievą, kalbėtis su juo, prašyti pagalbos. Tik visuomet reikia pridėti žodelį „mano Dieve“.

 „Biblijoje parašyta „Džiaukitės“. Šimtus kartų parašyta. Džiaukitės, bet ne linksminkitės – nustumkite nuobodulį, apatiją. Vienas dalykas – kūno būsena, kitas – dvasia. Šachtoje giedodavau, džiaugdavausi, kad gyvenu. Tuo metu turėjau kalinio numerį ir kirtiklį rankoje.“

„Žmogus dažnai tarpusavio santykius dramatizuoja. Žmonai prisvilo kiaušinienė ir vyras labai dramatizuoja situaciją. Bet galima suvalgyti ir kiek prisvilusią kiaušinienę. „Teesie tavo valia“ – netirštinti, nedramatizuoti situacijos.“

„Žmogus turi būti aktyvus, energingas. Į lovą reikia ne gulti, bet kristi iš nuovargio. Nakvynėn tokių svečių kaip depresija nepriimu“.

„Liga – tai didelis išbandymas ne tik kūnui. Atsibuskite su malda lūpose. Gyvenime kartais taip pasineriam į kūno aistras, kad tampame vien kūnu, o siela sunyksta. Leiskit sielai iš kūno aistrų vergovės išsinert.“

„Per šešias dienas Dievas sutvėrė banginius, augalus, žvėris... Bet du dalykai nepaminėti. Pirma, Ramybė – Džiaugsmas ir, antra, - Laikas. Tuos du dalykus Dievas laiko užantyje ir pagal grafiką dalija septintąją dieną. Tad sekmadienis – sustojimas.“

„Jei žmonės būtų užmiršę žodį „Tu“, o sakytų tik žodį „Aš“, žemėje jau savaime būtų pragaras. Išmeskite iš savęs neapykantą, išeikite iš mirties į gyvenimą.“

Tebūna ramu ir džiugu Jūsų širdyse!

 

Remiantis Birutės Tiknevičiūtės knyga „Tėvas Stanislovas – mažutėlių tarnas“ parengė Ligita Šoliūnienė

 

Komentuok

Free and Commercial Modules by Kasey Moore.