Smaller Default Larger

Prie tavęs nuolat budi angelas. Ar jauti?

Saugumas, tikėjimas ir ramybė – didžiausi turtai, kurie žmogaus gyvenime egzistuoja paslaptingų būtybių dėka. Žinoma, šiandieniame technologijų pasaulyje sunku tikėti į angelą sargą, jo galią ir švelnias rankas, galinčias mums padėti net tuomet, kai patys prarandame viltį, tačiau niekada nėra  vėlu keistis. Nebūtina savo gyvenime daryti akivaizdžių permainų, tiesiog išmokime į širdis įsileisti angelą, mėginkime išgirsti žodžius, kuriuos jis šnibžda į ausį, norėdamas mus apsaugoti, o svarbiausia - nebijokime tikėti. Tik tai, kas svarbiausia, nematoma akimis.

 

Mes visi esame tarnai, vykdantys Dievo valią

Angelai yra labai panašūs į žmones, tik mes bijome ir nesuvokiame šio panašumo, nes esame įpratę ieškoti skirtumų ir rodyti tik privalumus. Dievas angelus sukūrė kaip dvasines būtybes, neturinčias žmogiško kūno, dėl to mes jų nematome, tačiau jaučiame. Juk ne vienas esame pastebėję, kad tik kažkokio atsitiktinumo dėka vos per plauką išvengėme žūties ar didelės nelaimės. Netgi vaikystėje girdėjome daugybę istorijų apie angelus ir jų gerus darbus viso pasaulio labui, žavėjomės plačiais baltais jų sparnais ir norėjome bent akies krašteliu pamatyti šią nuostabią būtybę.  Nuo to laiko angelai mumyse yra išlikę kaip stebuklingos, gebančios saugoti, padėti ir teikti ramybę būtybės.

Sudėtingiausia angelams leisti gyventi, tai yra - tikėti tuo, jog jie iš tiesų egzistuoja. Tačiau daugybę įrodymų galime sutikti Evangelijos puslapiuose. Angelai dalyvavo stebuklingame Jėzaus Kristaus atėjime, Mergelei Marijai pranešdami apie Dievo sūnų, po to piemenims paskelbdami džiugią žinią apie Atpirkėjo gimimą. Angelai skelbė mūsų Viešpaties Prisikėlimą amžinajam gyvenimui ir palydėjo Jį žengiant į Dangų. Angelai, kaip ir mes, yra Dievo tarnai, vykdantys jo valią. Taigi šios būtybės, kaip ir pasaulio susikūrimas, yra didelė paslaptis, tačiau šį kartą - asmeninė. Mes privalome apmąstyti visą savo gyvenimą, pasinerti į nuostabiausius prisiminimus ir ieškoti tai, ko dar neatradome. Tik tokiu atveju pasieksime ypatingąją būseną, kurioje angelas sargas bus šviesiausias žibintas visuose gyvenimo keliuose.

 

Jis - amžinas bendrakeleivis

Mes mokomės iš įvairiausių pasakojimų, todėl pažvelkime į žmogaus ir angelo bendrystę gyvenime. koks svarbus kiekvienam iš mūsų yra angelas sargas galbūt padės suprasti šis pasakojimas:
„Kai Dievas sutiko žmogui parodyti jo gyvenimo kelią, šis pamatė, kad visada ir visur jį lydėjo angelas sargas. Įmintos viena šalia kitos pėdos rodė, kad jie visuomet ėjo kartu. Tačiau žmogus pastebėjo, kad sunkiausiomis jo gyvenimo akimirkomis žemėje teliko įmintos tik vienos pėdos. ,, Na va, taip ir maniau, Viešpatie, kai man buvo sunkiausia, aš likdavau vienas!‘‘, - priekaištavo žmogus. O Dievas ramiai jam atsakė: ,,Tu klysti. Ten ne tavo pėdos, o angelo. Kai tau buvo sunku, jis nešė tave ant rankų.‘‘
Taigi, viskas, ką angelai mums suteikia, yra be galo svarbu ir vertinga. Mes gyvenime niekada neliekame vieni, šalia mūsų yra angelas sargas, kuris keliauja drauge. Jis - ištikimas bendrakeleivis. Tačiau jei nutiko nelaimė, negalvokite, kad angelas nenorėjo padėti, tiesiog taip turėjo būti. Kai kurie dalykai gyvenime yra neišvengiami ir juos privalome įveikti patys.

 

Stebuklai suteikia pasitikėjimo savimi

Žinojimas, kad pasaulyje egzistuoja ramybę ir saugumą puoselėjantys angelai, žmonėms suteikia pasitikėjimo savimi. Mes įgauname daugiau jėgų, norą gyventi ir džiaugtis viskuo, kas yra aplink. Kuo daugiau  stebuklų bus mūsų viduje, tuo giliau įminsime savo gyvenimo žingsnius, kuriais galės sekti kiti. Niekada nereikia pamiršti, kad angelais galime būti ir mes patys. Džiuginkime kitų širdis. Nors trumpam pamirškime savo rūpesčius, savo gyvenimą ir savo svajones, pagalvokime apie kitus, apie tuos, kuriems mūsų reikia. Mes esame sutverti ne tam, kad žvelgtume vieni į kitus kaip į svetimybes, o tam, kad išmoktume vienas kitą pažinti. Padėdami kitiems parodysime savo tikrąjį veidą, savo sielos gerumą ir tvirtą tikėjimą stebuklais. Jų yra visur, jie yra mumyse. Pastebėkime juos ir jais dalinkimės. Tik svarbiausia - nepamirškime už juos padėkoti.

 

Parengė Brigita Fedorčak

Komentuok

Free and Commercial Modules by Kasey Moore.