Smaller Default Larger

Laisvei nebūtini sparnai

Ant kalvos tupintis erelis mato neapsakomai didingą platybę, kurioje jis augo, kuri buvo ir yra tikrieji jo namai. Jis grožisi kiekviena gamtos detale, kiekviena gyva žemės būtybe, didžiuojasi toliais, kuriuos matys ir jo vaikai. Kai erelis išskleidžia sparnus, ar jūs bent įsivaizduojate, koks laisvės pojūtis užlieja jo krūtinę? Kiekviena jo plunksna jaučia oro pasipriešinimą, jis akis į akį susiduria su gamtos didybe ir tai leidžia paukščio dvasiai išgyventi palaimą. Jis moka džiaugtis laisve, todėl yra jos vertas. Ar galima tą patį pasakyti apie jo brolį, nuolatos ieškantį problemų ir niurzgantį dėl nesugebėjimo jų išspręsti? Ar jis vertas tos pačios laisvės net tada, kai nemoka ja džiaugtis, jos nesaugo ir dėl jos nekovoja?

Skaityti daugiau...

Prie tavęs nuolat budi angelas. Ar jauti?

Saugumas, tikėjimas ir ramybė – didžiausi turtai, kurie žmogaus gyvenime egzistuoja paslaptingų būtybių dėka. Žinoma, šiandieniame technologijų pasaulyje sunku tikėti į angelą sargą, jo galią ir švelnias rankas, galinčias mums padėti net tuomet, kai patys prarandame viltį, tačiau niekada nėra  vėlu keistis. Nebūtina savo gyvenime daryti akivaizdžių permainų, tiesiog išmokime į širdis įsileisti angelą, mėginkime išgirsti žodžius, kuriuos jis šnibžda į ausį, norėdamas mus apsaugoti, o svarbiausia - nebijokime tikėti. Tik tai, kas svarbiausia, nematoma akimis.

Skaityti daugiau...

Nuobodulys – nelaukiamas svečias Kalėdų šventėje

Ryškiausiomis spalvomis spindinti Kalėdų eglė, gardžiausiais patiekalais nukrautas stalas, kalbos apie šį bei tą su seniai nematytais giminaičiais šventinės televizijos programos garsų fone. Pažįstamas vaizdas? Tokį jau matėte pernai, prieš porą, o gal ir dešimtį metų? Galbūt tai ir yra šventė, kurios laukėme, gal tokios ir turi būti šventės. O gal būtų visai ne pro šalį šiam kiek pabodusiam paveikslui suteikti naujų spalvų? Juk tai padaryti nėra taip jau sudėtinga.

Skaityti daugiau...

Kalėdinės dekoracijos

Kūčios ir Kalėdos – tai šeimos šventės, kurių taip laukia vaikai ir suaugusieji, į kurias susirenka artimiausi ir brangiausi žmonės. Neatsiejama šių švenčių dalis – kalėdinės eglutės, papuošalai, apšvietimas – smulkmenos, kurios sustiprina švenčių laukimą. Nuo kada mes puošiame eglutes?

Skaityti daugiau...

Kalėdų dvasia. Ar galime ją rasti savyje?

Ar tikite tuo, jog pasaulyje gyvuoja Kalėdų dvasia? Aš tikiu. Nors ji nematoma, rankomis negaliu paliesti jos šilumos ir akimis pamatyti visų stebuklų, aš vistiek jaučiu jos egzistavimą. Ją  pastebime tik  tuomet, kai pradedame gyventi akimirkomis, vedančiomis per trapų žiemos sniegą link paslaptingosios nakties stebuklų išsipildymo. Šiuo laikotarpiu mes pasikeičiame. Būname nebe vieni: šalia mūsų atsiranda kažkas nepaprasto, mumyse gyvybę atranda Kalėdų dvasia, kuri apgaubia rūpestingumo, džiaugsmo ir šilumos skraiste. Kiekvieno širdis siekia gėrio, džiaugsmo ir tyrumo. Kalėdinės nuotaikos dėka mūsų sielos pakyla aukščiau ribų, kurias esame nusistatę kasdienybėje. Gera atsiplėšti nuo žemės ir nors trumpam virsti angelu, gebančiu geriau pažinti laimę.

Skaityti daugiau...

Komentuok

Free and Commercial Modules by Kasey Moore.